De lijdende vorm (Passive)

Typ wat er op de stippellijn moet komen staan.
Na 2 maal fout, wordt het een meerkeuze vraag.
Gebruik de pijltjes hieronder om naar de volgende of vorige vraag te gaan.

Korte uitleg

Passive: een vorm van het werkwoord BE + een voltooid deelwoord

Vormen van BE zijn:

Present: am / is / are ( + being)
Past: was / were (+ being)
Future Simple: shall be / will be
Present Perfect: have been / has been
Past Perfect: had been